AAA
Alla har fel... vi levererar dem!

Foptec Monitor Tool™ är en effektiv lösning för att optimera tiden mellan
Stopp, Störning och Återstart av applikationen.Funktionalitet – Foptec Monitor Tool

Varför:

Vi bedömer att alla företag som ser nyttan i att hela tiden ha full kontroll över sin it-lösning är våra tänkbara kunder.

Foptec Monitor Tool är en effektiv lösning på att optimera tiden mellan stopp, störning och återstart av applikationen.
Arbetet med felsökning kan påbörjas genast med de för avbrottet aktuella loggfilerna.

Med Foptec Monitor Tool kan företag få bukt med dolda kostnader i form av produktionsstopp, omstarter mm samt få en överblick av vilka program som krånglar och hur ofta.


FUNKTIONER & FÖRDELAR:

Snabb och smidig installation:

Foptec Monitor Tool konfigureras/installeras enkelt och mycket snabbt. Inga tröttande och kostsamma igångkörningsprocesser.

Foptec Monitor Tool configuration:

Foptec Monitor Tool består av en klientdel som övervakar på respektive dator och en serverdel, där konfigurationen sker. Serverdelen sköter även kommunikationen via E-post alternativt secure transfer.

Driftstörning:

Foptec Monitor Tool används för att försäkra sig om att en eller flera Windows-applikation/er
fungerar som förväntat, annars rapporteras avvikelser.

Rapportering:

Vid driftstörning (programfel, minnesläckage etc.) skickas meddelande via e-post till ansvariga personer.
Vilka åtgärder som skall vidtas, konfigureras för varje unik process/program som övervakas.

Foptec Monitor Tool samlar ihop logfiler, kopierar windowsregistret, återstartar applikationen, ominstallerar program etc.

Kommandon:

Foptec Monitor Tool innehåller en enkel kommandokonfigurator.
Med denna kan användaren schemalägga händelser såsom filkopiering, datorinfo, ftp,
kommandon samt konfigurera vilka personer som ska få rapporterna t.ex. IT-ansvarig, systemutvecklare, programmerare m.fl.

Securetransfer:

Foptec Monitor Tool kan  skicka/ta emot filer som konfigurerats av administratöranvändaren (IT-ansvarig nätverksadministratör).

Loggboken:

Systemet kan konfigureras så att när något skrivs till de olika loggarna så rapporteras det. Om någon tex. försöker att göra intrång blir man notifierad.

Internet:

Man kan sätta begränsningar på sidor, hur månda minuter som en sida får vara aktiv /dygn. Alla regler sätts  för respektiva användare. Alla sidor som besökts och mellan vilka tider som sidan var aktiv.

Licens kontroll:

Alla program som installeras på datorn loggas. Om något installeras som det inte finns licens för så skickas en notifiering. Statistik över hur mycket ett program används lagras  och man kan hålla sina licenskostnader så effetktiva som möjligt

Skrivare:

När en skrivare inte fungerar ex. trassel, dörr öppen, låg toner etc. så meddelar systemet vilket fel det är. Man kan även uppdatera databaser med informationen och på så vis styra om utskriter till andra skrivare

Prestanda:

Datorn kontrolleras regelbundet hur mycket minne som förbrukas och hur mycket processorn arbetar.Här kan man hitta toppar och se vilka processer som var aktiva just det tillfälletI

Installationer:

Installationer kan tryckas ut till användare och exekveras med återrapportering om det inte lyckas.

Registret:

Import och export funktionalitetInventering:

All dator configuration som device, minnen, processor och operativsystem, läses ut från varje dator. Allt kan exporteras till xml.


Foptec AB, Fasanvägen 12, SE-434 91 Kungsbacka
+46 (0)31 757 75 50