AAA

Om Foptec ABGöteborgsföretaget Foptec AB ägs och drivs av systemutvecklare med mångårig erfarenhet från IT-branschen.Vi utvecklar egna programvaror och erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling. Våra kunder är såväl stora internationella bolag som mindre aktörer. Efter många år inom IT-branschen vet vi att dom bästa lösningarna sällan behöver vara särskilt komplicerade, men att dom alltid måste svara mot verkliga behov.

Vår affärsidé är att ta fram enkla lösningar som fyller verkliga behov.


Foptec AB, Fasanvägen 12, SE-434 91 Kungsbacka
+46 (0)31 757 75 50